Laboratorium


DZIĘKI WŁASNEMU LABORATORIUM WYNIKI BADAŃ KRWI MAMY JUŻ PO 10 MINUTACH!

Dlatego też w sytuacjach zagrożenia życia możemy szybko postawić diagnozę, działać celowo i skutecznie.
Warto wykonywać badania okresowe naszych pupili. Wykrycie niewydolności któregoś z narządów wewnętrznych we wczesnym stadium choroby skutkuje szybszym wdrożeniem leczenia i większą szansą na powodzenie terapii. Pozwoli to Państwa czworonożnym przyjaciołom dłużej cieszyć się pełnią zdrowia i komfortem życia.
Ważne jest też kontrolowanie stanu zdrowia naszego pacjenta przed planowanymi zabiegami gdyż możemy wtedy lepiej dobrać środki znieczulające a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo podczas operacji.Nowoczesny i unikalny analizator biochemiczny VetTest firmy IDEXX przeznaczony specjalnie dla zwierząt. Badania biochemiczne krwi wykonywane metodą "suchych slajdów", co pozwala wyeliminować w znacznym stopniu zafałszowania wyników wynikające z hemolizy, lipemii, bilirubinemii. Umożliwia określenie parametrów biochemiczny krwi  już po 6 minutach od pobrania. Oznacza: albuminy, białko całkowite, globuliny, AP, AspaT, AlaT, GGTP, amylazę, lipazę, mocznik/BUN, kreatyninę, cholesterol , trójglicerydy, amoniak, bilirubinę, wapń, magnez, fosfor, kinazę kreatyninową, LDH, glukozę, kwas moczowy, stosunek białka do kreatyniny w moczu (jest to bardzo przydatne w diagnozowaniu wczesnej niewydolności nerek).


Laserowy cytometr przepływowy LaserCyte jako jedyny dostarcza pełne wyniki  badania morfologicznego krwi z rozdziałem krwinek białych na 5 frakcji: limfocyty, monocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile. Światło lasera mierzy nie tylko wielkość komórek, ale pozwala na dokładne uzyskanie „odcisku” każdej komórki. Pełny profil czerwonokrwinkowy, obejmujący liczbę krwinek czerwonych, hematokryt, hemoglobinę, MCV, MCH, MCHC, RDW oraz całkowitą liczbę retikulocytów (młode erytrocyty) – co umożliwia wiarygodną klasyfikację ewentualnej niedokrwistości.


Nowoczesny analizator  hormonów  SnapShot umożliwia uzyskanie kompleksowych wyników badań endokrynologicznych oraz kwasów tłuszczowych. Istnieje możliwość wykonywania pomiarów kortyzolu (choroba Addisona, zespół Cushinga), tyroksyny  (nadczynność i niedoczynność tarczycy) i kwasów tłuszczowych (upośledzenie funkcji wątroby).


Analizator VetStat służy do pomiaru gazometrycznego krwi i poziomu elektrolitów. Jest przystosowany do użytku weterynaryjnego. Ten przenośny analizator zapewnia uzyskanie szybkich i dokładnych wyników w następującym zakresie: sód (Na+), potas (K+), chlor (Cl-), wapń zjonizowany (Ca++), stężenie jonów wodoru (pH), ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (PCO2), ciśnienie parcjalne tlenu (PO2), stężenie całkowite hemoglobiny (tHb), stopień wysycenia hemoglobiny tlenem (SO2), glukoza (Glu), całkowitego dwutlenku węgla (tCO2), wodorowęglany (HCO3-) i luka anionowaj (AG).


System VetLabStation umożliwia zarządzanie wszystkimi analizatorami z jednego ekranu dotykowego co przyspiesza czas badania. Końcowy rezultat  jest zebranym z wszystkich urządzeń raportem, na podstawie którego, lekarz może wypowiedzieć się precyzyjnie o stanie zdrowia pacjenta.